Kapat
 • Ana Sayfa
 • Hakkımızda
 • Vizyon ve Değerlerimiz
Vizyon ve Değerlerimiz
Vizyon ve Değerlerimiz

Vizyonumuz

Odaklandığı tüm pazarlarda, en güvenilen ve ilk tercih edilen çözüm ortağı olmak.

 

Misyonumuz

Bunu başarabilmek için;

 • Müşterilerine, çalışanlarına, hissedarlarına, topluma Değer Katar,
 • Köklü Tecrübesi ile Yenilikçi anlayışı başarı ile harmanlar,
 • Sürekli İyileştirme metotları ile kaynaklarını Verimli yöneterek Rekabetçi çözümler üretir,
 • Yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarına yönelik stratejiler benimser,
 • Tüm bunları yaparken Sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalır.

 

Değerlerimiz

 • Müşteri Merkezli Yaklaşım: Müşterilerimize değer katmak, onların satış öncesinde olduğu gibi satış sonrasındaki beklentilerine kalite ve istikrarla cevap vermek ilk önceliğimizdir.
 • Sürekli Öğrenen, Öğrendiğini Paylaşan ve Sürekli Gelişen Organizasyon Olmak: Köklü geçmişimizden edindiklerimize sahip çıkarken, sektörün ve çağın getirdiklerine, teknolojik gelişmelere açık olmak, yalın, yenilikçi ve paylaşımcı bir takım ruhu oluşturmak, mücadele hırsımızı korumak temel felsefemizdir.
 • Kaynaklarını Verimli ve Akılcı Yöneterek Sürdürülebilir Gelişim: Her alanda performansımızın sürekliliğini sağlayabilmek için gerekli altyapı, bilgi ve teknolojiyi edinebilmek, çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine yardımcı olabilmek için sürekli kazanç yaratma hedefimiz ve tüm bu kaynakları verimli kullanma çabamız, sürdürülebilir gelişim için temel ilkemizdir.
 • Güvenilen ve Adil Bir Yönetim Anlayışı Benimsemek: Çalışanlarımız, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz, bayilerimiz ve müşterilerimizle ilişkilerimizde, adil, kazan-kazan esasına dayalı, iyi niyetli ve anlayışlı olmak, yasalara ve etik kurallara daima bağlı kalmak ilkemizdir.
 • Şeffaf Yönetim Tarzına Sahip Olmak: Organizasyonumuzda görev alan her seviyede takım üyesi birbiri ile açık ve güvene dayalı, dürüst bir iletişim, paylaşım tarzı benimser. Demokratik, hesap verilebilir, kişisel inisiyatifin değil sistemlerin işlediği çalışma ortamını korumaya çalışır.
 • Saygı Duyan ve Saygı Duyulan bir Organizasyon Olmak: İnsana, emeğe, bilgiye, çevreye saygı duyar ve önemseriz. Hem bugün yaşadığımız çevreye hem de gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı unutmamak ilkelerimizdendir. Göstermekten vazgeçmeyeceğimiz ilkeli, dürüst, alçakgönüllü ve ölçülü duruşumuz, sorumluluk bilinci, etik değerlere bağlılık, ırk, dil, inanç, siyasi düşünce ve cinsiyet ayrımı barındırmayan tutumumuz, tüm paydaşlarımız nezdinde saygınlığımızın temelini oluşturur. 
Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik
Deneyim Deneyim
Katma Değer Katma Değer
Rekabetçi Rekabetçi
Yenilikçi Yenilikçi
Uzun Vadeli Ortaklık Uzun Vadeli Ortaklık