UV Filmli Cam Üretimi

Üretim prosesi genel prensip olarak standart lamine camlarınki ile aynı olsa da PVB montaj, Vakum ve otoklav aşamalarında çok daha hassas uygulamalar gerektirmektedir. 0,76 mm kalınlığından PVB yerine, iki kat özel yapım 0,38 mm PVB arasında 50 mikron kalınlığında özel iletken bir film tabakası konur.