Lamine Cam

Kesim
İstenen kalınlık ve renkte ham cam (float cam) tam otomatik CNC kesim ve kenar kırma masalarında kesilir ve kenarları koparılır.

Rodaj
Kesimden kalan keskin kenarlar, CNC makinalarla elmas disk kullanılarak yuvarlatılır.

Yıkama
Temiz bir işlem için cam, işleme prosesleri sonrası deminarilize su ile yıkanmak zorundadır.

Serigrafi Baskı
Cam kenarı boyunca siyah boyama yapılır. Amaç cam kaporta yapışmasını sağlayan kimyasalların güneş ışığından korunmasıdır. Baskı deseni ve ipek elek tamamen firma içinde üretilir.

Bombeleme
Bu aşamaya kadar ayrı ilerleyen iç ve dış camlar, üst üste konarak bükme fırınlarında bombe alır. Cam, yumuşama sıcaklığı olan 600 °C 'ye kadar ısıtılarak yer çekimi kuvveti yardımı ile konduğu çember kalıbın şekli ile bombe alır.

Yıkama-Temizlik ve PVB Montaj
Bombe almış cam çifti son teknoloji temizleme sistemleri ile nihai birleşme işlemine hazır hale getirilir. İç ve dış cam arasına 0,76 mm kalınlığında PVB (polivinil butiral) plastik katman yerleştirilir. Bu işlem özel yalıtımlı ve şartlandırılmış temiz odalarda yapılır.

Vakum
PVB ile camlar arasındaki hava emilir.

Otoklav
İç ve dış camın nihai birleşmesi 150 °C 14 bar ile Otoklavda gerçekleşir.

Son Kontrol ve Ambalaj
Son kontroller sonrası ambalaj işlemi gerçekleştirilir